Wycena nieruchomości jest niezbędna dla każdego, kto chce poznać wartość rynkową nieruchomości w celu jej sprzedaży, zakupu lub otrzymania kredytu.  Nie ma dwóch identycznych nieruchomości, dlatego do  każdej wyceny należy podejść w sposób indywidualny ,nie istnieje jeden uniwersalny cennik rzeczoznawcy majątkowego. 

Koszt wyceny nieruchomości zależy on od:

  • rodzaju zamawianego opracowania specyfiki, rodzaju i charakteru nieruchomości
  • celu i zakresu wyceny
  • kosztu uzyskania niezbędnych dokumentów
  • konieczności wykonania pomiarów, inwentaryzacji
  • nakładu pracy rzeczoznawcy budowlanego niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny
  • innych dodatkowych kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego związanych między innymi z dojazdem, opłatami skarbowymi, podatkami, itp.

Przykładowy cennik usług:

1. Nieruchomości lokalowe mieszkalne od 500zł.

2. Nieruchomości gruntowe niezabudowane od 700zł.

3. Nieruchomości gruntowe zabudowane domem jednorodzinnym, zapytaj o cene.

4. Kaminice od 1700zł..

5. Nieruchomości komercyjne, zapytaj o cene.

6. Nieruchomości rolne,zapytaj o cene.

7 Badanie stanu prawnego, analiza rynku od 500zł.