Teoretyczne i praktyczne aspekty opłat planistycznych

  zaprasza w dniu 20 maja 2019r. na Szkolenie nt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty opłat planistycznych” w wymiarze 8 godzin (4 pkt), które poprowadzi  Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Miejsce szkolenia:  Aula Nr 8 Wydziału Prawa i Administracji UŚ ul. Bankowa 11b, Katowice

Termin szkolenia: 20 maja 2019 roku w godzinach 9:30 - 15:30

 szczegóły na stronie


Warsztaty ostatkowe

  w dniach 5 – 6 marca 2019r. zaprasza na I edycję WARSZTATÓW OSTATKOWYCH

w wymiarze 12 godzin (6 punktów warsztatowych)

Rzeczoznawcy majątkowi prowadzący warsztaty oraz tematy:

- Maja Bogdani – „Ciekawy przypadek zabytkowego parku … het daleko, prawie nad morzem”. – 2 godz. edukacyjne

- Mirosława Czaplińska – „Specyfikacja wyceny nieruchomości zabudowanej stacją paliw z zastosowaniem metody zysków”. – 2 godziny edukacyjne

- Zdzisława Ledzion – Trojanowska – „Opłata planistyczna – prawo a praktyka. Studium przypadku”. – 2 godziny edukacyjne

 - Jerzy Adamiczka – „Analiza scenariuszy, a chłonność nieruchomości i analiza pozostałościowa jako element HABU”. – 2 godziny edukacyjne

 - Włodzimierz Bednarczyk – „Wycena nieruchomości hotelowej w procedurze rachunkowości zarządczej”. – 2 godziny edukacyjne

 - Jerzy Krzempek - „Klasyfikacja przeznaczeń w MPZP z punktu widzenia wartości gruntu, dla potrzeb pomiaru i identyfikacji cech rynkowych, jako podstawowy element analizy rynku cech transakcyjnych nieruchomości gruntowych – propozycja standaryzacji”. – 2 godziny edukacyjne

 szczegóły na stronie

 


Szkolenie

 13 lutego 2019 r.

Szkolenie nt. „Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów” w wymiarze 6 godzin (3 pkt) .
Prowadzący: Rzeczoznawca Majątkowy mgr inż. Henryk Jędrzejewski - doradca ds. nieruchomości.

szczegóły na stronie